Tin tức truyền thông - Hải Anh PT SJC

Tin tức truyền thông

Tin tức truyền thông

Tin tức truyền thông

Hải Anh PT SJC

Hải Anh PT SJC
Hải Anh PT SJC

Tin tức truyền thông

Thị trường vật liệu xây dựng sẽ sớm phục hồi nhờ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Đến thời điểm hiện tại, nguồn vốn đầu tư công đã được giải ngân chiếm khoảng 55% tổng vốn đầu tư công năm 2020. Tại Hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương ngày 21/8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Xem chi tiết